Seminari: Com transformar en verd l’escola

Lloc Diferents emplaçaments a la ciutat d’Ordunya, Biscaia
Data 28-30 maig de 2021
Durada 5 sessions de 4h (15 teòriques + 5h pràctiques)
Formadores Equip de El globus vermell / Patis x Clima
Destinataris  Comunitat educativa escola pública d’Ordunya
Promou Ajuntament + Escola pública de Ordunya

A aquesta formació destinada a la comunitat educativa d’Ordunya convida a coordinar els possibles agents implicats per a poder aconseguir una bona convivència entre els usuaris per a la cura mútua dels espais i entorns que eduquen amb la Naturalesa, amb l’objectiu de contribuir en l’avanç d’una visió comuna que sigui una contribució de qualitat i aportació en valors humans per a prosperar a favor d’un Territori, Municipi o Ciutat Educadora, entenent que tots els espais de la ciutat i l’escola són potencials espais d’aprenentatge, llocs comuns que juguen a favor del benestar de la vida planetària.

En la formació es realitzen 5 sessions de 4 hores on s’introdueixen els temes que abasten la transformació en verd dels espais educatius a través de formació teòrica i taller i/o activitats pràctiques. En la primera part es defineixen temes específics i problemàtiques a l’hora d’implementar canvis estructurals en el centre educatiu.

Les últimes dues sessions estan enfocades als processos: el coneixement de processos en curs, les necessitats específiques i es proporcionen eines de disseny per a aplicar.

Sessions:

Sessió 1. El per què i la necessitat d’una formació sobre la naturalització d’espais/temps educatius. L’espai educatiu natural i naturalitzat. Processos de transformació de patis escolars.

Sessió 2. La comunitat educativa local resilient i empoderada per a dur a terme processos de naturalització. Participació, treball en col·lectiu, eines de gestió de grups.

Sessió 3. Experiències inspiradores de transformació de centres educatius i compromisos. Ciutat educadora. Currículum, programa educatiu i ambienti/s basats en la naturalesa.

Sessió 4. Dèficit de naturalesa i beneficis del contacte.
Escola, canvi climàtic i *coeducació. Estratègies i activitats per a afavorir l’aprenentatge en la naturalesa.

Sessió 5. Eines per a l’apoderament dels agents educatius per a implementar canvis en els entorns d’aprenentatge a l’aire lliure i crear nous ambientis. Conclusions i avaluació.