Sessió: Pati naturalitzat, confortable i connectat amb l’entorn

Lloc  Escoles del programa Transformem el pati
Durada 1 sessió de 2,5h
Formadores Equip de El globus vermell / Patis x Clima
Destinataris centres educatius seleccionats pel programa Transformem els patis
Promou Ajuntament de Barcelona. Programa Transformem els patis

El programa “Transformem”, els patis en naturalitzats, coeducadors i comunitaris té l’objectiu de millorar aquest espai d’esbarjo i de joc perquè esdevingui més naturalitzat i sostenible, fomentant les dinàmiques i relacions igualitàries i inclusives a partir de la diversificació del joc i buscant promoure els seus usos comunitaris com a equipament de barri.

La formació es compon de diferents sessions al llarg de l’any, pretén apropar idees bàsiques entorn a la transformació dels patis, tant pedagògiques, com físiques, que permetin reflexionar sobre els 6 criteris que defineixen un bon pati.

Aquesta sessió aprofundeix en l’eix 3 i 4 del Programa Transformem:

– Garantir el contacte amb la natura: verd, terra i aigua.

– Pati confortable i connectat amb l’entorn.

La sessió fa servir la transmissió de contingut teòric, dinàmiques al pati i espais de debat entre els participants per a generar coneixement al voltant de la necessitat de repensar el pati com a espai educatiu que combini experiències per al joc i l’educació a l’aire lliure i faciliti el contacte diari amb la natura per al benestar dels infants.

Es tracten temes com l’ús de noves metodologies que puguin afavorir l’aprenentatge curricular a l’aire lliure, la importància de la flexibilització dels temps educatius, més enllà dels espais, la necessitat de la participació de tota la comunitat en la presa de decisions i en l’ús de l’espai i de com fomentar relacions de corresponsabilitat en la cura i el manteniment del nou espai renaturalitzat.