Sessió: Naturalització dels espais educatius

Lloc CEIP Immaculada, El Salar, Granada
Data 5 març de 2024
Durada 1 sessió teòric / pràctica de 2,5 h
Formadores Equip de El globus vermell / Patis x Clima
Destinataris  Comunitat educativa escola pública El Salar, Granada
Promou CEIP Immaculada, El Salar, Granada + CEP Granada

A aquesta formació destinada a la comunitat educativa de l’escola pública de El Salar té com a objectius, per una banda, oferir eines per a tota la comunitat, des dels infants a les famílies i docents per avançar en el procés de renaturalització que l’escola ha posat en marxa fa uns anys, per l’altra banda consolidar el grup i la seva visió en conjunt perquè sigui més resilient en el temps.

La part teòrica de la formació proposa al grup una reflexió sobre la renaturalització dels patis (perquè fer-la, com començar, quins són els agents implicats), donant eines i ensenyant escenaris possibles de transformació pedagògica i física de l’escola.

Durant la part més pràctica, es realitza un diagnòstic participatiu de l’espai exterior del centre educatiu, mitjançant una visita exploratòria al pati, visualitzant usos, manques, possibilitats i consensuant un primer esborrany de possibles transformacions de l’espai exterior.

Finalment, es donen eines perquè la comunitat pugui continuar analitzant les necessitats pedagògiques i no, que estan a la base de la transformació de l’espai.