CEIP La Pau

Nom projecte: Pati La Pau
Tipologia de projecte: Remodelació pati escolar amb criteris permaculturals
Agents implicats:  Claustre, AMPA, Raons Públiques, PEP, Cambium, Permacultura en Acción
Any inici: 2013
Adreça: C. Extremadura, 15. 08020 Barcelona

Realització d’un projecte de remodelació d’un dels dos patis de  l’escola amb criteris permaculturals, amb l’objectiu d’augmentar l’espai de cultiu, la vegetació a l’escola, i aportar noves eines pedagògiques per treballar la sostenibilitat amb els/les alumnes.

+ permacultura-es.org