Escola El Martinet

Nom projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Intervenció permacultural al pati d’una escola
Equip promotor: Escola El Martinet
Agents implicats: comunitat educativa, AMPA i El globus vermell
Any inici: 2019
Adreça: Carrer Sant Jaume, 30, 08291 Ripollet, Barcelona

L’escola pública El Martinet de Ripollet és una escola per a infants de 3 a 12 anys que va néixer el 2004. La seva trajectòria i projecte pedagògic han portat a la comunitat a reivindicar la necessitat d’ampliar l’oferta educativa del centre fins a Batxillerat, demanda que serà possible, segons un acord del Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet, a partir del curs 2020-21.

L’edifici actual de l’escola se situa a la part superior del solar que ocupa i els seus espais exteriors i el gimnàs, en dues terrasses diferenciades: la superior correspon bàsicament al pati d’Educació Infantil i la inferior, al pati de Primària. El pas a Escola Institut comportarà l’ampliació d’aquests espais amb la incorporació al solar original de la superfície adjacent restant de l’illa on s’ubica l’escola i també la incorporació de la zona inferior atalussada entre el pati de Primària i el carrer de la Indústria, passant l’Escola Institut a ocupar tota l’illa entre la zona industrial al sud i la zona residencial al nord on s’emplaça.

El curs 2019-20 es preveu la col·locació d’uns mòduls temporals, el condicionament del seu espai exterior i la connexió d’aquest amb el pati de Primària. Aquest nou espai exterior, el tractament de la franja inferior que passarà a formar part del centre i la connexió d’aquests amb el pati de Primària seran una oportunitat per repensar globalment els espais exteriors del centre, d’endreçar i millorar el conjunt i estudiar les potencialitats de l’emplaçament.

Els espais exteriors de l’escola El Martinet es caracteritzen pel seu alt contingut propositiu i educatiu. La proposta de treball  per part d’El globus vermell ─que contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte i l’assessorament legal al respecte─, seguirà aquesta línia i les bases de la Permacultura; que entén els diferents elements d’un conjunt com a  un únic sistema. La introducció o recol3locació dels elements busca la transformació del sistema per ser resilient i regeneratiu, creant un espai on viure, créixer, aprendre, estar i ésser.

+ info