Escola Mont-roig

escola mont roig 1

Amb aquest projecte es vol donar una nova mirada al pati, on sempre s’han practicat els mateixos jocs i esports. Es vol trencar amb la visió d’entendre el pati com el lloc d’esgambi on els infants van a descarregar neguits, nervis, maldecaps. Es pretén avançar cap a la creació d’un espai diversificat que potenciï la interacció i motivi a descobrir, investigar, aprendre, imaginar. Un espai integrat amb la natura que destil·li valors educatius i sostenibles, i que doni continuïtat al projecte d’escola que s’està duent a terme. Es vol també que el projecte sigui compartit, amb voluntat d’apropar l’escola a les famílies, de fer que se la sentin més seva. La intenció és gaudir d’aquest procés de transformació i viure’l com un autèntic procés d’aprenentatge i de cooperació en el si de la comunitat educativa.

Nom projecte: Ideem el nostre pati
Tipologia de projecte: Projecte de cocreació, procés participatiu
Equip promotor: Alumnat, famílies i professorat
Agents implicats: Famílies, professorat, alumnat, personal no docent, Ajuntament
Any inici: 2015
Adreça: C. Marta Mata, 48. 25600 Balaguer (Lleida)