Escola Salvador Llobet

salvador llobet 3

El projecte pel pati de l’escola preveu diverses intervencions per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual fent-lo coherent amb el projecte educatiu del centre i alhora tenint en compte que es tracta d’un espai públic de la ciutat obert a l’ús de la ciutadania en horari extraescolar.
Es preveu la transformació topogràfica de l’espai i la introducció de vegetació, incrementant els materials i textures i magnificant l’experiència del lloc que tindran els infants quan el visquin. La topografia està dissenyada per a la retenció de l’aigua pluvial per al reg sostenible dels espais naturals i per evitar escorrenties durant pluges intenses. Juntament amb l’ombra, la vegetació i l’aigua, es converteix el pati de l’escola en un refugi climàtic per als períodes de molta calor. També es troben els espais de l’àgora, la plaça i l’aula a l’aire lliure, que permeten l’aprenentatge a l’espai exterior i ofereixen espais per seure en grup.

Nom projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Renaturalització del pati de l’escola
Equip promotor: Ajuntament de Granollers
Agents implicats: Comunitat educativa, Ajuntament de Granollers, El globus vermell
Any inici: 2018
Adreça: C. Roger de Flor, 64. 08401 Granollers (Barcelona)

+ el globus vermell.org – espais educatius
+ xtec escola salvador llobet