Escola Urduña

La renaturalització de l’espai passa per la revisió dels usos i la diversificació d’un espai molt pla, de formigó, homogeni i pobre en propostes o diversitat. Els primers beneficiats de l’adequació de l’espai a nivell pedagògic seran els usuaris de centre educatiu com a tal. La proposta passa per la creació de diferents zones d’aprenentatge, de joc, de contacte amb elements naturals transformant l’espai exterior en un espai d’aprenentatge amb aules a l’aire lliure protegides de la pluja i el vent, amb taules o seients per al treball en grup, una àgora per assemblees i representacions, topografies per proporcionar diversificació d’espais i afavorir el desenvolupament psicomotriu, una barrera de vent verd i el bosc comestible on experimentar i apropar-se als processos biològics de la natura.

D’altra banda, el disseny es basa en el fet que qualsevol ciutadà fora de l’horari lectiu pugui gaudir d’un espai a l’aire lliure verd, fresc, natural, biodivers i viu, però protegit, convertit, gràcies a la introducció de la natura, en un sistema regeneratiu i refugi urbà per als éssers de el sistema, cada vegada més necessari davant les característiques climatològiques i ambientals que el canvi climàtic està agreujant a les nostres ciutats.

Nom projecte: Transformació de l’espai exterior de l’Escola pública d’Urduña
Tipologia de projecte: Transformació d’espais exteriors
Equip promotor: Escola pública d’Urduña
Agents implicats: Comunitat educativa, Ajuntament i El globus vermell amb el suport de Fundación Biodiversidad del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Any inici: 2019
Adreça: Paseo Antigua, 9, 48460 Orduña-Urduña, Biscaia

+ info