Facultat de Ciències de l’Educació (US)

 

 

 

 

El naixement de l’Eco-Huerto, amb un disseny i muntatge basat en la Permacultura i amb un ús mínim de recursos i de generació de residus, va estar enfocat des del primer moment a l’ensenyament, tenint entre els seus objectius el de ser un programa que estigués dirigit a tots els membres de la comunitat universitària; fos un recurs dinamitzador de la comunitat universitària basat en la solidaritat, participació i treball col·laboratiu; es considerés un lloc per fomentar l’autonomia, creativitat i esperit crític; que fos un espai hortícola de la Facultat on conèixer models agrícoles alternatius a l’agricultura tradicional més eficients energèticament i que s’estimés com un punt de connexió entre la Universitat i altres espais de la ciutat (Horts urbans: socials i escolars). En l’àmbit de la formació inicial de professorat, s’han dissenyat diverses seqüències de treball de caràcter investigador que s’han implementat en el Grau en Educació Infantil i Primària. A partir d’aquest projecte, va sorgir la idea de crear una web on fer arribar a altres persones, institucions, facultats o col·legis, els passos, consells i ensenyaments sobre un hort ecològic. En aquesta pàgina web, es poden trobar diverses seccions informatives i metodològiques sobre el procés i cura d’un hort ecològic. Una de les seccions és el Banc de Recursos, que té a disposició de l’usuari una gran varietat d’activitats i propostes investigadores completes.

Nom projecte: Eco-Hort universitari
Tipologia de projecte: Hort universitari, funció educativa
Equip promotor: Eco-Huerto Educación de la Universidad de Sevilla
Agents implicats: Alumnat del Grau d’Infantil i Primària que cursen les assignatures vinculades a les Ciències Experimentals i Socials i alumnat de l’Escola Infantil el Nido del Paraguas (curs 2017/2018), amb la coordinació del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials i amb el recolzament de l’Equip Decanal
Any inici: 2017
Adreça: C. Pirotecnia, 19. 41013 Sevilla (entre la Facultat de Ciències de l’Educació i l’Escola Infantil el Nido del Paraguas)