Universidad Pablo de Olavide

 

 

 

 

Projecte promogut per la Junta d’Andalusia en col·laboració amb les universitats públiques andaluses en matèria de formació, educació i participació ambiental. Enjambre sin reina han dut a terme la Secretaria Tècnica d’algunes edicions del Programa Ecocampus a la Universitat Pablo de Olavide.
La comunitat universitària (alumnat, professorat i PAS) és la destinatària del programa. Realització de tallers, xerrades, accions de voluntariat i sortides de sensibilització ambiental al campus i en espais Xarxa Natura 2000 de Sevilla. Activitats realitzades:
– construcció de dues basses a la zona d’horts
– construcció d’un hotel per abelles a la zona d’horts
– reforestacions al campus de les universitats
– albirament d’aus de campus
– suport a la construcció d’una vermicompostera a la zona d’horts
– construcció i posada en marxa d’un hort experimental
– sortides a espais Red Natura 2000
– accions de voluntariat ambiental a Espacios Red Natura 2000: reforestacions, construcció de vedrunes per conills, introducció a l’anellament, cens d’amfibis, etc.

Aquest projecte té com a resultats, a través de la gran quantitat d’activitats realitzades, una alta implicació de la comunitat universitària, sinergies amb altres entitats (administracions, empreses, associacions, aules de sostenibilitat…), així com significatius avenços en l’ambientalització del campus universitari.

Nom projecte: –
Tipologia de projecte: Projecte de participació i sensibilització ambiental al campus de la Universitat Pablo de Olavide
Equip promotor: Enjambre sin reina
Agents implicats: Comunitat universitària (professorat, alumnat i PAS), agents de medi ambient, associacions ecologistes i de voluntariat ambiental locals
Any inici: 2013
Adreça: Ctra. de Utrera, 1. 41013 Sevilla