Com crear un pati biocèntric

Vols crear un pati biocèntric?
Aquí t’expliquem com acompanyem el procés de creació i l’importància de posar la vida i la natura al centre dels espais educatius.

El procés es basa en la co-creació i la participació de tota la comunitat educativa, incloent alumnes, mestres, famílies i altres agents clau, per tal d’incloure a tots els agents que participen d’aquest espai o podrien participar-hi en un futur. Això es realitza a través de sessions participatives, on es discuteixen les necessitats, les problemàtiques i les potencialitats dels patis, i es proposen accions concretes per transformar-los en espais més naturals i sostenibles.

La metodologia aplicada per tal de crear aquests patis biocèntrics es basa en els següents punts:

  1. Diagnosi Primerament, es realitza una visita a l’espai per fer un anàlisi i una identificació d’exemples existents que ajudin en el disseny. També es crea un grup motor que activi l’ecosistema educatiu, permetent una col·laboració efectiva.
  2. Definició de les necessitats Es defineixen les necessitats a través dels desitjos dels diferents agents i expectatives de la comunitat. Es decideix quines accions es volen implementar en el pati i la seva ubicació.  
  3. Primeres idees Es desenvolupen les primeres idees del projecte. S’avala la proposta inicial de disseny. S’utilitza imatges de referència per il·lustrar la transformació per zones.
  4. Projecte Bàsic Es procedeix a consensuar la proposta inicial. Es realitzen debats sobre el projecte i es defineix un ordre de prioritats per la intervenció.
  5. Projecte bàsic per fases valorat. Es presenta el projecte tècnic a la comunitat dins d’algun acte festiu de la comunitat i s’aprofita per fer manteniment de l’espai.
  6. Implementació. S’inicien accions per part de la comunitat i es cerquen recursos per a la seva implementació per fases, de la mà de les administracions.

Per tal de dur a terme la definició particicipada d’aquests projectes caldrà en paral·lel, abans i després formació, diàleg i entesa entre totes les parts implicades. La renaturalització dels espais educatius passa per la inclusió dels espais exteriors de l’escola dins dels projectes educatius dels centres (PEC).
La renaturalització de l’Escola és un procés profund de transformació que va més enllà de la introducció de verd a l’espai.
Si som capaces de transformar el nostre pati, la nostra escola, en un petit sistema humà sostenible i regeneratiu, segurament tindrem el coneixement per crear barris, ciutats i països que perdurin en el temps, integrats a la naturalesa del nostre planeta.

+ Infografia metodologia patis biocèntrics