CEIP El Pilar

el pilar 3

El Ceip El Pilar és una escola rural de 56 alumnes agrupats en 3 aules mixtes, situada als afores del poble i envoltada de bosc. Sempre ha comptat amb un bosc on hi ha la zona de parc infantil. El curs passat es va decidir ampliar l’oferta d’espais de socialització i de jocs psicomotrius, i es van  fer unes jornades on es van convidar les famílies per tal de col·laborar. En cap moment es va remodelar com a tal l’espai existent, simplement es va dotar de més zones a un lloc de per si molt valuós, a més d’aprofitar per estretir lligams amb els pares i mares dels infants de l’escola.

Nom projecte: Condicionament de l’entorn natural del CEIP El Pilar
Tipologia de projecte: Condicionament de l’entorn natural existent
Equip promotor: Equip docent
Agents implicats: Escola i famílies
Any inici: 2017
Adreça: C. Àngela Ferrer, s/n. 07872 El Pilar de La Mola (Formentera, Illes Balears)