Cour Oasis

Transformació dels espais exteriors de centres educatius públics de la ciutat de París

CEIP Las Cortes

Millora i naturalització dels espais i ambients exteriors amb reestructuració dels espais exteriors per naturalitzar els patis