CEIP Nuestra Señora de Gracia

Nom projecte: La il·lusió de viure i créixer en companyia
Tipologia de projecte: Intervenció integral al pati
Equip promotor: CEIP Nuestra Señora de Gracia
Agents implicats: Comunitat escolar i entorn
Any inici: 2003
Adreça: C. Ferrándiz, 2. 29012 Málaga

L’inici dels processos de reflexió al voltant dels espais exteriors de la nostra escola el podem situar fa 15 anys, quan nenes grans es van manifestar durant l’esbarjo per protestar contra l’ocupació del pati central per parts dels nens que jugaven a futbol. Així va arribar la certesa que les nostres intervencions, que apostaven per l’autonomia i la reflexió, no anaven desencaminades. A partir d’aquí se succeeixen processos assemblearis a les aules i en l’equip educatiu, es posa en marxa la coordinadora d’alumnat i s’implica a les famílies en assemblees i en comissions mixtes. El nostre pati ha anat canviant per fer d’ell un lloc que busca major presència de la natura, alhora que hem fet una aposta decidida per la inclusió.