CEIP Trabenco

trabenco 3

El projecte de transformació del pati del CEIP Trabenco sorgeix de la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente (pares i professors), i el Comité de Medio Ambiente Infantil (nens i nenes de 1r a 6è de primària) en el curs 2013-2014. Per desenvolupar aquest projecte es va començar una reflexió amb tota la comunitat educativa que va permetre analitzar la realitat del pati com a espai de joc i quins eren els punts on s’havia d’intervenir. En aquests anys s’ha: realitzat un hort amb calaixos de fusta, instal·lat el reg per goteig per la plantació d’enfiladisses i flors a la tanca de l’escola, construït mobles i dues casetes de fusta, recuperat una antiga senda botànica, hi ha un viver d’arbres i s’han plantat arbres nous, i s’ha intervingut a l’espai de la font (projecte en curs). És un projecte que des de l’inici es va plantejar a llarg termini i que està en constant revisió.

Nom projecte: La integració del pati com espai educatiu
Tipologia de projecte: Projecte participatiu de transformació de l’espai del pati
Equip promotor: Comunitat educativa
Agents implicats: Comunitat educativa
Any inici: 2013-2014
Adreça: Av. de Alemania, 18. 28916 Leganés (Madrid)