Cour Oasis

Nom projecte: Cour Oasis
Tipologia de projecte: Transformació dels espais exteriors de centres educatius públics de la ciutat
Emplaçament: Ciutat de Paris
Agents implicats:Diversos departaments de la ciutat de París (Arquitectura i Edificis Públics, Obres, Educació, CAUE de París), escoles (llars d’infants, escoles primàries i universitat).
Any inici: 2018

El projecte de patis escolars Oasis va començar el 2018, impulsat pel Departament d’Afers Escolars (DASCO) i el Departament d’Edificis Públics i Arquitectura (DCPA).

Pretén renovar els patis escolars millorant les condicions tèrmiques dels patis escolars de la ciutat, la manca de zones verdes a la ciutat i la qualitat de vida i els espais de desenvolupament dels infants. Nombre d’escoles intervingudes al desembre de 2021: 72 (estiu de 2022: 101).
L’any 2050, totes les 770 escoles de la ciutat es renovaran sota el projecte de preconització.

Es basa en els tres pilars tradicionals de la sostenibilitat: Ambiental (millorar els espais verds i crear noves zones verdes a l’espai urbà per fer front als efectes illa de calor i al canvi climàtic, millorant l’ús dels ecomaterials i els principis de l’economia circular), Social (creant xarxes socials a partir de la comunitat de l’escola fins un procés d’interacció a escala local més gran, obrint els patis de l’escola els caps de setmana i, mitjançant la co-creació i les intervencions cooperatives durant el procés de renovació, fomentant les interaccions socials i la integració entre nens de tots els orígens i cultures que convergeixen a París a través del joc lliure, esquemes i accions de grup cooperatiu, millorant la percepció i coneixement de la biodiversitat dels mestres i els infants), Econòmic (millorant l’atractiu i la qualitat de vida de la ciutat, creant un nou model per replicar en altres àmbits urbans, presentar un esquema econòmic de circuit tancat o de proveïdors locals, prioritzant les interaccions a petita escala).