Patios x el clima Aragón

La Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental del Govern d’Aragó promou la campanya de sensibilització denominada “Patis X El Clima”, per a fomentar en els col·legis públics d’Aragó, el redisseny dels patis i espais escolars de manera participativa a fi de renaturalitzar-los, millorant el seu disseny cap a la sostenibilitat; així com la seva funció pedagògica per a la mitigació i adaptació dels efectes del canvi climàtic en els entor-ens de els col·legis.

Per això, ha realitzat la licitació de 3 contractes per realitzar les actuacions durant 3 cursos escolars a diversos col·legis públics de primària de la Comunitat Autònoma.

 • Curs 2021-2022: 3 centres seleccionats
 • Curs 2022-2023: 3 centres seleccionats
 • Curs 2023-2024: Convocatòria en procés

Pel que fa, a les actuacions a realitzar dins de la campanya, s’inclouen:

 • A1: Dissenyar i divulgar la campanya en els col·legis públics d’Aragó.
 • A2: Seleccionar 3 col·legis per a desenvolupar 3 projectes pilot.
 • A3: Sessions formatives teoricopràctiques.
 • A4: Tallers per a implementar un procés participatiu.
 • A5: Dinamització d’actuacions entre sessions i tallers.
 • A6: Obtenció d’un prototip final – avantprojecte tècnic.
 • A7: Materialització d’alguna de les actuacions incloses en el prototipado.
 • A8: Memòria final i difusió de resultats.

Nom projecte: Patios x el clima Aragón
Tipologia de projecte: Campaña de sensibilización para promover la renaturalización participativa de los espacios educativos
Emplaçament: Comunitat Autónoma d’Aragó
Agents implicats: Comunitats educatives dels centres públics de primària d’Aragó: equip directiu, docents, famílies, personal auxiliar, monitores de menjador, extraescolars, alumnat, ajuntament i associacions de l’entitat local implicades. Servei de Canvi Climàtic i Educació Ambiental. Dpto. d’Agricultura, Ramaderia i Mediambient Ambient. Govern d’Aragó.
Any inici: Curs escolar 2021-2022