Patis x clima Catalunya

En un context d’activació de processos de renaturalització dins de les escoles, neix el programa patis x clima CATalunya, amb l’objectiu d’aplegar un conjunt d’eines i accions per implementar des de les administracions en el marc de la renaturalització dels patis i entorns educatius promovent l’intercanvi i reflexió i incloent la participació de tots els agents implicats, fomentant així la corresponsabilitat i l’acció en el present procés de transformació ecosocial.

Enguany, el programa divulgatiu patis x clima CATalunya es centra en 3 comarques (Bages, el Baix Camp i el Barcelonès) i comprèn un conjunt de recursos i accions per a divulgar i promoure la renaturalització dels entorns educatius.

Les accions són les següents:

  • Informe de diagnosi de necessitats de renaturalització de la comarca.
  • Exposició itinerant. Renaturalització d’Espais i Entorns Educatius. Eina de resiliència urbana.
  • Sessió divulgativa per a tècnics, comunitats educatives i ciutadania.
  • Taula intersectorial per a tècnics municipals, professionals de diversos àmbits i tot el públic interessat.
  • Concurs per a escoles públiques a tres municipis escollits per a portar a terme un procés participatiu per a la renaturalització del pati.
  • Procés d’acompanyament (sessions de co-disseny amb la comunitat educativa) i projecte bàsic valorat.
  • Itinerari formatiu per a dinamitzador d’espai educatiu renaturalitzat.

El programa està coordinat per El globus vermell, promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya.