patis x clima en Acció

PATIS x CLIMA en Acció, és un programa d’acció comunitària que va iniciar al Juliol del 2023, i té una durada de 24 mesos.

El programa promou: la participació ambiental; l’aprenentatge de mètodes per a actuar davant del Canvi Climàtic; l’anàlisi i reflexió en grup cap a l’acció; la recopilació d’informació relacionada i l’aprenentatge en la resolució de conflictes ambientals en col·lectiu; el treball en xarxa i la construcció d’una ciutadania activa, treballant cooperativament entre comunitats educatives, administracions i veïns davant de l’emergència climàtica.

Enfortint en aquesta direcció, el rol neuràlgic que els centres educatius tenen als barris i el seu potencial de ser agents educadors i transformadors respecte a tota la ciutadania.

Tenint doncs com a punt de partida les comunitats educatives ja actives en els centres educatius, renaturalitzats o no, es proposa l’ampliació de la base social, incloent entitats del barri, altres centres educatius, equipaments públics i tota la ciutadania que tingui interès, per tal de que hi participi activament i pugui gaudir dels beneficis d’aquests espais verds i de les activitats d’educació ambiental que s’hi proposin per dinamitzar-los.

La idea es la d’ampliar horari d’obertura i els usos dels espais exteriors dels centres educatius (renaturalitzats o per renaturalitzar) perquè es transformin, en horari no lectiu, en nous equipaments ambientals a l’aire lliure gestionats de forma comunitària i a l’abast de tota la ciutadania.

ACCIONS incloses en el programa

1. Creació i capacitació de grups motors mixtos per a la gestió i la dinamització comunitària

– Accions divulgatives per donar a conèixer el programa
– Constitució dels grups motors per a la gestió comunitària
– Sessions de treball participatiu per a la construcció de l’estructura organitzativa dels grups
– Formacions específiques pel grup
– Consolidació del grup mitjançant la constitució d’una associació

2. Impulsar els patis escolars com a espais públics d’educació ambiental vers la resiliència climàtica

– Programació d’activitats de sensibilització respecte a l’emergència climàtica obertes a tota la ciutadania
– Concreció de la programació d’activitats conjunta amb altres equipaments, escoles d’oficis i de jardineria del districte
– Activitats de formació específica per a la ciutadania i els grups motors en matèria de gestió i manteniment d’espais verds amb criteris de sostenibilitat
– Activitats comunitàries periòdiques per al manteniment de l’espai

3. Garantir la inclusió de tothom

– Organització d’activitats específiques per als col·lectius més vulnerables al canvi climàtic al barri d’actuació
– Estudi per fer possible l’ampliació de l’horari d’obertura dels patis i compaginar-los amb el programa d’activitats extraescolars

4. Creació i divulgació de la metodologia emprada i dels resultats obtinguts per a la futura replicabilitat dels projectes

 – Co-crear i divulgar una metodologia
– Creació un relat audiovisual dels processos
– Recull d’informació bàsica per a la creació d’una app en el futur

Aquest és un primer assaig que proposa activar 3 espais/entorns educatius pilot, amb característiques diverses, i que pretén ser replicat en el futur, en altres centres o entorns educatius.
El programa esta recolzat per l’Ajuntament de Barcelona a través de les Subvencions “Barcelona pel Clima 2023”