Escola infantil Sabina

Lloc Escola infantil Sabina, Madrid
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell

La comunitat educativa de l’EIP Sabina, composada per la direcció de centre, el professorat i l’AMPA, han promogut diverses iniciatives i projectes al voltant dels espais de l’escola i els seus usos; des d’aquesta experiència ha sorgit la necessitat d’aplicar uns canvis i transformar els espais exteriors de centre.

Es detecta manca de vegetació, d’ombra i de llocs on els nens puguin entrar en contacte amb la natura, amb textures diverses i tenir experiències imprescindibles en aquesta etapa de desenvolupament (0-3 anys). També els patis interiors, als quals s’accedeix directament des de les aules i que per aquesta raó estan habitats la major part de el temps de permanència dels nens al centre, resulten molt allargats i estrets, sense contacte amb cap tipus de vegetació i presenten terres plans i impermeables (la major part cautxú o formigó), produint una sensació tèrmica extrema a la primavera i a l’estiu.
L’espai exterior actualment es presenta molt dur i poc condicionat, generant una situació d’incomoditat per a nens i nenes i l’equip que els acompanya.

Després d’un període d’anàlisi, conscienciació i implementació d’iniciatives que han permès la reflexió al voltant de l’espai exterior, el col·lectiu d’arquitectes El globus vermell (a través del programa Patis x Clima recolzat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) recull el relleu de la feina feta i redacta el present projecte de renaturalització i adequació de l’espai exterior de l’escola.

El projecte vol donar resposta a la necessitat d’espais més adequats a les línies pedagògiques de centre, específicament enfocades en el disseny d’espais que propiciïn la curiositat, l’impuls d’inventar noves experiències i en la lliure circulació. La proposta passa per l’adequació de diferents zones, transformant l’espai exterior en un espai d’aprenentatge i d’experimentació, creant topografies on dur a terme el desenvolupament psicomotriu i amb la creació d’un jardí comestible oferir l’oportunitat d’experimentar els processos biològics de la natura.
D’altra banda, el projecte aporta unes qualitats que pretenen que tota la comunitat educativa pugui gaudir d’un espai a l’aire lliure verd, fresc, natural, biodivers i viu, convertit, gràcies a la introducció de la natura, en un sistema regeneratiu i refugi urbà per als éssers del sistema, cada vegada més necessari davant les característiques climatològiques i ambientals que el canvi climàtic està agreujant a les nostres ciutats.

plànols

fotos estat inicial

fotos sessió de presentació

fase 01