Escola pública Urduña

Lloc Escola pública d’Urduña
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell

La comunitat educativa de l’escola pública d’Urduña, composada per la direcció de centre, el professorat, l’AMPA, els alumnes i les alumnes, estan desenvolupant un procés d’innovació en diversos aspectes didàctics dins el centre. Aquest procés inclou reflexions sobre l’espai exterior de l’escola i els seus usos.

El nou Projecte didàctic (2019/2020) defineix com un dels objectius a aconseguir “Educar els estudiants cada vegada més a prop de la natura”. D’aquí neix la iniciativa d’educar l’aire lliure a través de les sortides cap als paratges naturals propers amb finalitat didàctica que s’han realitzat en aquest últim curs escolar.
Fa uns anys es va realitzar un procés d’adequació de pati promogut per l’AMPA, es van dur a terme algunes intervencions, sense arribar a donar resposta a totes les necessitats plantejades. Després d’aquella primera intervenció es va analitzar el pati actual i es van estudiar possibilitats de transformació de manera integral.

Després d’una reflexió amb tota la comunitat educativa i reunions conjuntes amb l’equip de centre i els representants de l’Ajuntament, el col·lectiu d’arquitectes El globus vermell, a través del programa Patis x Clima recolzat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, recull el relleu de la feina feta i redacta el present projecte de renaturalització i adequació de l’espai exterior de l’escola.

La renaturalització de l’espai passa per la revisió dels usos i la diversificació d’un espai molt pla, de formigó, homogeni i pobre en propostes o diversitat. Els primers beneficiats de l’adequació de l’espai a nivell pedagògic seran els usuaris de centre educatiu com a tal. La proposta passa per la creació de diferents zones d’aprenentatge, de joc, de contacte amb elements naturals transformant l’espai exterior en un espai d’aprenentatge amb aules a l’aire lliure protegides de la pluja i el vent, amb taules o seients per al treball en grup, una àgora per assemblees i representacions, topografies per proporcionar diversificació d’espais i afavorir el desenvolupament psicomotriu, una barrera de vent verd i el bosc comestible on experimentar i apropar-se als processos biològics de la natura.

D’altra banda, el disseny es basa en el fet que qualsevol ciutadà fora de l’horari lectiu pugui gaudir d’un espai a l’aire lliure verd, fresc, natural, biodivers i viu, però protegit, convertit, gràcies a la introducció de la natura, en un sistema regeneratiu i refugi urbà per als éssers de el sistema, cada vegada més necessari davant les característiques climatològiques i ambientals que el canvi climàtic està agreujant a les nostres ciutats.

+ info

plànols

fotos estat actual

fotos sessions amb la comunitat

fotos inauguració