Escola Parque Europa

Lloc Escola Parque Europa
Durada en curs
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes de El globus vermell

L’escola Parc Europa d’Utebo (Saragossa) ha desenvolupat un procés participatiu i elaborat dins d’el Pla d’innovació – Curs 2019/20 “Aprenem jugant, creixem gaudint” amb l’objectiu de propiciar canvis pedagògics en els quals el joc i el contacte amb la naturalesa són el seu fonament, i que pretenen donar resposta a les necessitats de l’alumnat de la societat actual.

Així la comunitat educativa ha elaborat el projecte “Patis verds” que reuneix una visió i una proposta per a la transformació del pati d’esbarjo en un espai més d’aprenentatge, de convivència inclusiva, de participació, de naturalesa i respecte al medi ambient.

La proposta, dins d’un disseny orgànic de totes les parts en conjunt, té com a objectiu transformar tres espais: pati d’infantil, pati de primer cicle i pati de segon i tercer cicle. El projecte es realitzarà en diverses fases per permetre que la intervenció, que inclou gran part de la superfície del pati, sigui assumible per la comunitat educativa i es pugui implementar continuant el procés participatiu ja començat.

La proposta tracta de modelar de forma més orgànica l’única zona verda actual, representada per una franja de terreny amb arbres que voreja tot el perímetre del pati, i crear una barrera verda cap a l’autopista, a la qual mira el pati en tot el seu costat sud-oest.

Al llarg d’aquesta nova zona verda apareixen elements que canvien segons la proximitat amb els diversos sectors escolars i el tipus d’espai públic amb el qual confronten: aules a l’aire lliure, zones de paviment amb textures diferents, racons per a activitats de baixa intensitat, recorreguts, desnivells i jocs de fusta per a activitats de més alta intensitat, una àgora per a reunions i diversos llocs per a asseure’s (actualment inexistents).

També en tota l’àrea d’intervenció s’introdueix una vegetació autòctona que es va diferenciant a través de zones que imiten un bosc natural, un bosc d’aliments, una zona d’horts i arbustos d’espècies amb baixes necessitats que fan que la barrera sonora verda, constituïda per arbres i enfiladisses, quedi més espessa.

Finalment, El globus vermell, ha recopilat les necessitats sorgides dins de la comunitat educativa i ha redactat el projecte bàsic d’adequació del pati.

+ notícia en premsa relacionada

plànols

fotos estat inicial

fotos sessió juny 2020

fotos sessió plantació – desembre 2020

fotos sessió maig 2021