Escuela Sor Ángela de la Cruz

Lloc Escola Sor Ángela de la Cruz, Sevilla
Durada 5 mesos (febrer-juny 2020)
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell

El projecte pel pati de l’escola Sor Ángela de la Cruz preveu diverses actuacions per tal d’adequar l’espai exterior del centre donant resposta a diferents inquietuds per part tant del professorat com de l’alumnat.

Es proposa l’adaptació del pati als nens i nenes amb diversitat funcional. Això és especialment important degut a l’alt nombre de nens i nenes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu inscrits al centre. Aquesta realitat fa que al 2016 es posi en marxa una dinamització del pati per fer d’aquest espai un lloc més inclusiu.

Es planeja la millora integral del pati com a espai de joc dins del projecte «El pati de la nostra escola». L’objectiu d’aquest projecte és incidir en la diversitat de l’espai per fer del pati un lloc més sostenible, amb més presència d’elements naturals i vius; un lloc més igualitari, incloent elements que responguin a les diferents necessitats dels nens i nenes; i més creatiu per permetre el seu ús a nivell curricular.

Tenint en compte l’ús intensiu que es fa de l’espai exterior per part del barri fora de l’horari lectiu, es pretén fer d’aquest un espai al servei de la comunitat educativa i alhora de la ciutat.

La proposta passa per l’adequació de diferents zones transformant l’espai exterior en un espai d’aprenentatge, una aula a l’aire lliure amb taules pel treball en grup, una àgora central, espais de desenvolupament psicomotriu o un bosc comestible on experimentar els processos biològics de la natura.

Per una altra banda, els usuaris fora de l’horari lectiu podran gaudir d’un espai a l’aire lliure verd, fresc, natural, biodivers i viu, convertit en un sistema regeneratiu i en un refugi urbà per als éssers del sistema gràcies a la introducció de la natura. Això és cada vegada més necessari davant les característiques climatològiques i ambientals que el canvi climàtic porta a les nostres ciutats.

El Globus Vermell recull el testimoni del treball de diagnosi realitzat per les famílies, l’alumnat i el professorat del centre, assesorats per Cuartocreciente Arquitectura e Infancia, per tal de dissenyar un pati que respongui a les reflexions que van sortir d’aquest procés participatiu inicial.

plànols

fotos estat inicial

fotos sessió febrer 2020