Jornades Barcelona 2019

Organització El globus vermell + Educa Permacultura + Escoles+sostenibles
Lloc Fàbrica del Sol
Data 7 i 8 de maig del 2019
Patrocinadors i col·laboradors Ajuntament de Barcelona, Escoles+Sostenibles, ISGlobal

La ciutat de Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per habitant en l’horitzó del 2030, xifra que equival a 160 hectàrees de nous espais verds. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit, entre d’altres, el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat. És a les ciutats on es concentra la major part de la població mundial però no només a les ciutats s’haurà de prendre consciència de les conseqüencies físiques i tangibles que el canvi climàtic comportarà en breu.

​Paral·lelament a aquest fet les escoles de tot el nostre territori estan vivint un moment de reflexió i canvi dels seus espais exteriors vers un model més natural i d’alt contingut pedagògic.

Les Jornades pretenen establir un marc d’actuació i de referència basat en la renaturalització dels espais escolars, tant a nivell legal-administratiu com en qüestions pràctiques d’acció comunitària, pedagògica i de disseny. I, que al mateix temps, promoguin la cura del medi ambient i ens permetin desenvolupar ambients més sostenibles.

Tenen com a objectiu principal donar a conèixer els processos de transformació d’altres escoles, posar a l’abast mètodes de disseny com la permacultura, solucions compromeses mediambientalment i les bases pedagògiques del canvi.

Amb l’objectiu general d’activar la consciència col·lectiva per construir ciutats eficients i saludables, que tendeixin a disminuir la dependència energètica, i, en conseqüència, fer front a nous escenaris produïts pel canvi climàtic, tal com marquen els objectius establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

+ pdf programa
+ pdf resum jornades
+ pdf bibliografia permacultura/patis

Fotos

Vídeos

Acte tancament jornades

Vídeo ponents 1

Vídeo ponents 2