CEIP Palacio Valdés

Nom projecte: Co-Huertas
Tipologia de projecte: Transformació d’espais exteriors
Equip promotor: AMPA i Medialab Prado
Agents implicats: AMPA Palacio Valdés, Mediador Medialab Prado
Any inici: 2019
Direcció: Paseo del Prado, 38, 28014 Madrid

El centre té un pati petit, incrustat entre quatre grans murs i cobert amb terra de cautxú negre, nu d’objectes, d’estructures i de vegetació. Fa un parell d’anys va néixer des de l’AMPA una comissió per trobar maneres de transformar, des de llavors s’han fet moltes propostes a la direcció de l’escola fins a traspassar els límits espacials d’un pati i entrar en contacte amb el Real Jardín Botánico i amb Medialab-Prado.

Va ser així com es van començar a organitzar les sortides per torns de les aules en horari lectiu, i com l’espai obert de Medialab s’ha convertit en una extensió de pati de l’escola, més necessari si és possible des de fa tres mesos, quan la gran nevada va obligar a clausurar-lo.

Seguint amb aquest principi de desbordar els espais, l’AMPA s’ha presentat a una convocatòria de laboratoris ciutadans que a la tardor va llançar Medialab per protegir aquestes xarxes de barri, i va néixer Co-Huertas, un hort urbà mòbil cuidat per les famílies de l’escola i de la zona, que està acabat de sembrar però que té la voluntat de créixer i estendre’s pels carrers veïns, els escocells i les voreres descuidades.

Co-Huertas vol ser un lloc de trobada on expandir-se per reverdir la ciutat, perquè el barri, amb la seva horta activista, reivindiqui el dret de la infància i la ciutadania a viure envoltada d’entorns comunitaris saludables i pacífics.