CEIP Valle Inclán

Nom projecte: Cures en Entorns Escolars
Tipologia de projecte: Transformació d’espais exteriors
Equip promotor: Ajuntament de Madrid
Agents implicats: Comunitat educativa, Ajuntament de Madrid i associacions del barrio, Pablo García (Serendepia Educativa ), Micos
Any inici: 2017
Adreça: Carrer Alconera, 1, 28037 Madrid

L’Ajuntament de Madrid dins del projecte Cuidados en Entornos Escolares va crear un Pla Mestre per al pati escolar a través de mètodes participatius.

Més endavant es va aconseguir desenvolupar la primera fase del Pla amb la transformació integral del pati d’infantil, establint un model de pati per a l’escola pública. El procés participatiu va incorporar la comunitat educativa, l’administració local i associacions de barri, que van anar definint i validant el disseny.

Aquest procés va incloure diverses fites metodològics, proposta a la comunitat educativa, mapeig col·lectiu al pas, observació i enquestes, constitució d’un grup motor, avaluació d’elements per part de professorat i maqueta propositiva. Aquesta anàlisi va ser traslladada a una proposta de disseny i Pla Mestre validada pel grup motor. En base a aquest Pla es va decidir desenvolupar la transformació integral del pati d’infantil, amb una inversió per part de l’Ajuntament de prop de 300 mil euros.

Aquesta transformació, inaugurada el 2019, va produir grans canvis al centre, tant en el desenvolupament dels menors, com en la gestió i les pràctiques docents.

Actualment s’està realitzant una avaluació dels efectes educatius del procés de transformació del pati com a validació de la intervenció.