El Til·ler. Escola Waldorf-Steiner

Projecte de 6 aules en 3 mòduls independents construïdes a base de materials de baix impacte ambiental, reciclables i més saludables (mòduls prefabricats de plafons de fusta contra-laminada, aïllament gutex, etc).
Condicionants previs: execució en 10 mesos, ser transportable, complir les exigències del Departament d’Educació de la Generalitat, baix pressupost.
Aquests condicionants apuntaven cap a l’ús dels mòduls escolars prefabricats habituals (metàl·lics) però els principis pedagògics del centre van conduir a un projecte basat en materials naturals.

Nom del projecte: Centre educatiu infantil i primària El Til·ler, escola Waldorf-Steiner
Tipologia de projecte: Ampliació de 6 aules en solar adjacent a l´escola.
Nom representant: Sandra Bestraten, bh arquitectura
Agents implicats: Cooperativa Escola Waldorf-Steiner, La Brúixola Serveis Educatius SCCL, empreses de mòduls prefabricats
Any inici: 2008
Adreça: C. Apel·les Mestres, 11. 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)