Patis x Clima Catalunya

El programa patis x clima Catalunya neix dins d’un context d’activació de processos de renaturalització a les escoles.