Escuela Infantil Municipal El Alba

Nom projecte: El jardí de l’escola
Tipologia de projecte: Transformació d’espais exteriors
Equip promotor: Comunitat educativa, Ayuntamiento de Madrid
Agents implicats: Comunitat educativa, Ayuntamiento de Madrid
Any inici: 2017-18
Adreça: Carrer Toledo, 181, 28005 Madrid

L’espai exterior ha anat evolucionant al mateix temps que la mirada educativa del centre, i sempre s’ha vist el pati com “El jardí de l’escola”.

Finalment la voluntat d’aprofundir en l’ús dels recursos de què es disposava i el coneixement d’altres experiències ja existents, el treball i l’ús d’aquest espai des de la participació, la voluntat de connectar amb l’entorn proper, amb els seus professionals i les seves institucions, ha generat noves possibilitats de treball i reptes sobre l’espai exterior.

L’últim impuls per fer realitat aquest espai ha estat també la participació en el programa municipal Educar Hoy Por un Madrid Más Sostenible i la trobada amb les arquitectes A. Ausín i R. Pasquale, que van donar forma a les expectatives sobre els espais exteriors a través d’una formació pràctica al llarg de tot un curs acadèmic amb l’equip educatiu.

D’aquesta unió entre educació i arquitectura va sorgir el germen d’el projecte que va suposar un canvi profund de jardí, mentre la col·laboració de les famílies del centre i la implicació de la Junta Municipal del Districte d’Arganzuela va ser indispensable per a la materialització i manteniment de el projecte.

El jardí és un projecte dinàmic i inacabat.