Green-blue schoolyards

Nom projecte: Green-blue schoolyards
Tipologia de projecte: Transformació dels espais exteriors de centres educatius públics de la ciutat
Emplaçament: Ciutat de Rotterdam
Agents implicats:Diversos departaments de la ciutat de Rotterdam (Obres Públiques, Desenvolupament de la Ciutat, Educació), escoles primàries
Any inici: 2019

Com a seqüela del programa de patis escolars verds per als barris prometedors de Rotterdam, vam iniciar un nou programa el 2019: els patis escolars GreenBlue com a part del nostre programa “fer verda la ciutat” i el programa d’adaptació al clima “Rotterdam Weatherwise”.

S’ha desenvolupat un programa de subvencions per a escoles de primària per tota la ciutat amb criteris de selecció centrats en el clima, l’ambientalització, els espais de joc, les finalitats educatives, la motivació i la base de suport de l’escola. L’any 2019 es van seleccionar 6 patis escolars (6 acabats). El 2020 vam iniciar una nova ronda i es van seleccionar novament 6 patis escolars (3 completats). L’any 2022 van sol·licitar la subvenció 20 centres i actualment estem en procés de seleccionar de nou 5/6 centres. Al costat d’això ens trobem actualment en un procés de disseny i participació de 5 places d’espai públic adossades a una escola de primària. L’objectiu és transformar aquestes places en llocs més verds i climàtics on els nens puguin jugar i aprendre en un entorn més natural.

A més d’aquestes transformacions físiques d’aquests patis escolars, també estem posant en marxa pilots i investiguem què cal canviar en l’àmbit de les polítiques i les parts interessades per fer que els patis escolars greenblue siguin una implementació comuna a l’habitatge i la nova construcció d’escoles. El nostre equip de projectes multidisciplinari assessora i forma en diversos projectes de patis de la iniciativa greenblue, així com en diversos temes més estratègics.