Escola Bressol El Petit Montseny

Nom projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Intervenció permacultural al pati d’una escola
Equip promotor: Escola Bressol El Petit Montseny
Agents implicats: comunitat educativa, AMPA i El globus vermell
Any inici: 2018
Adreça: Carrer Montnegre, 3, 17400 Breda, Girona

Entenent tots els espais de l’escola bressol com a espais d’aprenentatge, la comunitat educativa es planteja la revisió dels espais a l’aire lliure per al seu condicionament, millorant-los per oferir espais més propositius i educatius.

La magnitud del projecte tant físicament com comunitària comporta la implementació de la transformació per fases. Aquest canvi dels espais exteriors de l’escola no és només físic; és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola que es desitja i, per tant, va lligada a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. Aquesta transformació, ja iniciada en el moment de plantejar-se l’adequació dels espais interiors, es posarà en pràctica en el procés de transformació del pati treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

Tenint en compte la naturalesa del projecte, la seva implicació, i el seu caràcter participatiu, la proposta de treball per part d’El globus vermell, contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte, i l’assessorament legal al respecte.

+ info