Opération ré-création

Nom projecte: Opération ré-création
Tipologia de projecte: Transformació dels espais exteriors de centres educatius públics de la ciutat
Emplaçament: Ciutat de Brusel·les
Agents implicats: Fédération Wallonie-Bruxelles, Perspective.brussels, VGC, Tournesol-Zonnebloem asbl, Ecorce sa, Réseau Idée asbl, NME-Brussel et Bruxelles Environnement
Any inici: 2021

L’objectiu de l’Opération Ré-création, coordinada per Bruxelles Environnement en col·laboració amb Perspective.brussels, és crear espais d’esbarjo verds, millor compartits i, per tant, més agradables de viure durant i fora de l’horari escolar.

Aquesta iniciativa també és una resposta directa a les diferents estratègies ambientals de Brussel·les centrades en la permeabilitat del sòl, la gestió de l’aigua, la reducció de l’efecte illa de calor, el reforç de la xarxa verda (creació d’hàbitats seminaturals), la conscienciació i l’educació sobre la natura, el benestar dels ciutadans i dels infants.

El maig de 2021 es va iniciar una convocatòria als centres educatius de les xarxes d’ensenyament oficial i concertat, d’educació infantil, primària i/o secundària, de qualsevol tipus d’ensenyament i règim lingüístic, situats en àrees prioritàries. S’han rebut 62 manifestacions d’interès. Entre elles, finalment es van seleccionar 20 escoles. Cada escola seleccionada rebrà una subvenció de 250.000€ com a màxim.

Aquest projecte és totalment complementari al ja existent «programa de subvencions petites» ja existent des del 2016 que atorga una petita inversió verda i una sessió de formació a les escoles. Centenars d’escoles ja s’han beneficiat d’aquesta subvenció.