1a sessió de Patis x Clima en acció

El passat 18 d’Octubre a la Nau Bostik vam donar el tret de sortida al projecte Patis x Clima en Acció, un projecte de dos anys de durada que s’adreça a comunitats educatives, entitats de barri i ciutadania en general amb l’objectiu de crear un programa d’activitats de recerca, cocreació, empoderament i acció en cultura climàtica per promoure la constitució de xarxes de corresponsabilitat ciutadana respecte a l’emergència climàtica, a partir de l’activació i l’obertura dels patis escolars – renaturalitzats o per renaturalitzar – aglutinant entitats del barri i en col·laboració amb l’administració pública. El projecte respon, alhora, a la necessitat de gestionar el manteniment dels patis escolars transformats en refugis climàtics i garantir l’accessibilitat universal a espais verds de proximitat, especialment pels col·lectius més vulnerables a la crisi climàtica.

Patis x clima en Acció fa tresor de l’experiència prèvia acumulada pels dos equips impulsors, El Globus Vermell i Lemur i incorpora a diverses entitats d’educació ambiental, facilitadores o de comunicació com a col·laboradores.

En aquesta primera sessió del projecte es van presentar les fases del projecte i la calendarització inicial prevista. A continuació es va dur a terme una sessió de treball dels grups motors de cadascun dels diferents ecosistemes de les 3 escoles per tal de posar en comú les necessitats i els desigs al voltant dels seus patis renaturalitzats. Per acabar es va fer una posada en comú del resultat dels 3 ecosistemes per tal de veure similituds i diferències.

Després de la sessió es va fer una presentació pública del projecte a les VII Jornades de renaturalització d’espais i entorns educatius, que va reunir professionals i interessats de diferents sectors de tota Espanya.