Escola Surís

Lloc Escola Surís, Cornellà de Llobregat
Durada 5 anys (2019-2023)
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell

L’Escola Surís és una escola d’Educació Infantil i Primària de titularitat municipal situada al barri de la Fontsanta-Fatjó de Cornellà de Llobregat. El projecte per a transformar el seu pati, sorgit de la participació de tota la comunitat educativa i impulsat des de la Comissió de Convivència de l’escola, pretén que aquest formi part de tot el SISTEMA natural, social i de convivència de la ciutat que l’envolta: s’imagina un pati per i per a les persones que formen part d’aquest sistema, envoltat de natura i on puguin trobar racons tranquils on anar, un espai on els infants puguin desenvolupar les seves capacitats motrius i creatives en un espai pel lleure i l’aprenentatge, un espai al bell mig de l’Escola Surís, però obert al barri i a la ciutat, per a gaudir-ne més enllà de l’horari escolar*.

Es planteja la seva implementació per fases, per raons pressupostàries, però també per a poder analitzar la pertinença i acceptació de les primeres intervencions fetes i eventualment evolucionar, segons el criteri i les necessitats de la comunitat educativa, allò que s’hagi previst següent.

La transformació del pati preveu: la introducció progressiva de vegetació per fer del pati un espai verd, fresc, biodivers, viu i regeneratiu; la introducció de nous materials que trenquin amb la duresa dels actuals; la introducció d’equipament i mobiliari que possibiliti fer classe a l’aire lliure i altres activitats; i la creació de racons singulars —espais de reunió o àgores i un escenari—, que trenquin amb la homogeneïtat dels espais exteriors existents.

A banda, es preveu 2 actuacions més, que es podran realitzar amb independència de l’inici o acabament de les anteriors, que són: la transformació de l’hort actual, augmentant-ne la superfície i intentant implicar-hi més l’escola i els veïns i veïnes d’aquesta en el seu creixement i manteniment; i l’adaptació d’un dels lavabos del centre per a què s’hi pugui accedir des del pati i sigui, a més, accessible.

*L’Escola Surís està inclosa dins d’un dels eixos verds del projecte Cornellà Natura, programa que cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics per tal d’humanitzar-la.

plànols

fotos estat actual

fotos sessió jornada familiar

fotos fase 1