Escola Sant Ignasi

Lloc Escola Sant Ignasi, Manresa
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell

La transformació dels espais exteriors de l’escola Sant Ignasi no només són físics, el canvi és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola que volem i, per tant va lligat a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. Aquesta transformació, ja iniciada en el moment de plantejar-se l’adequació dels espais interiors es posarà en pràctica en el procés de transformació del pati treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

El pati de l’escola, com a possible espai públic, puntual o continu, ha de respondre als requeriments propis del pati d’una escola, però també al potencial ús públic de l’espai com a parc de la ciutat. 

En general la proposta pretén transformar el pati de l’escola en un jardí, en un parc. En un espai ric de textures, ombres, i llocs d’estar, parlar, jugar, somiar… Tot respectant zones existents en funcionament, ja transformades.

La comunitat educativa ha anat fent actuacions puntuals a l’espai exterior d’acord a una necessitat pedagògica, intentant fer més coherent el seu projecte de centre amb l’espai físic existent. Les actuacions realitzades a destacar són: la introducció d’una estructura de fusta d’equilibris, la introducció d’un sorral, l’acondicionament parcial del lateral Est amb façana al carrer Mestre Albagés, la introducció d’elements de joc a l’àrea de joc de P4-5 i l’acondicionament de l’espai d’accés i l’hort en un espai llogat.

Els espais a l’aire lliure de l’escola es troben segmentats en dos grans blocs. La zona principal i d’accés on es troba la pista i la zona posterior a l’edifici principal on es troba l’hort i l’espai d’esbarjo de P4-5. En general la primera es perceb com més dura i menys naturalitzada i la segona més amable i natural.

La voluntat de l’escola és la de desenvolupar un projecte unitari al voltant de tot l’espai exterior per a garantir l’equilibri, continuïtat i connexió d’entre les parts, així com la renaturalització de l’espai amb la introducció de verd o paviments naturals. L’objectiu del projecte serà crear un espai renaturalitzat i en equilibri pensat per a la comunitat educativa i el barri on es troba.

El projecte general, estudiarà els recorreguts i accessos i si cal millorarà la permeabilitat dels espais, treballant per fases.

En una primera fase s’ha aconseguit condicionar l’espai lateral d’accés entre patis que estava, fins ara, tancat per un mur d’obra. També es crearà una zona verda a l’entrada del centre – ara ocupada per les pistes de bàsquet – amb diferents textures i paviments, i amb la introducció de naturalesa i topografia, generant nous espais d’aprenentatge i d’aules a l’aire lliure.

La proposta de treball per part d’El globus vermell, contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte, i l’assessorament legal al respecte.

plànols

fotos estat inicial

fotos fase 01

fotos fase 02