Escola La Font

La transformació dels espais exteriors de l’escola no només són físics, el canvi és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola i, per tant va lligat a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. La crisis sanitària viscuda, referma la necessitat de l’adequació dels espais exteriors de l’escola. Petites actuacions de renaturalització  i adequació permeten posar a l’abast de la comunitat espais d’aprenentatge recolzats a la Natura, en la Natura i des de la Natura.

En general la proposta pretén transformar el pati de l’escola en un jardí, en un parc. En un espai ric de textures, ombres, i llocs d’estar, parlar, jugar, somiar… Tot respectant zones existents en funcionament, ja transformades o consolidades.

Es pretén diversificar les zones existents per tal d’oferir espais que convidin a fer un ús ampli i ric de l’espai exterior. El pati com a espai de descans, joc i aprenentatge ha de poder oferir zones on es puguin desenvolupar activitats de: baixa intensitat, amb espais de calma, tranquil·litat i interacció social (aixoplugar-se, descansar, contemplar, esmorzar, llegir, explicar contes, amagar-se, parlar, escriure, cantar…); mitja intensitat, amb umbracles, vegetació, paviments, estructures de joc (Pujar, baixar, saltar, equilibris, ballar, construir…); i d’alta intensitat (esport reglat, esports de pilota, joc actiu…).

Nom projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Intervenció permacultural al pati d’una escola
Equip promotor: Escola La Font
Agents implicats: comunitat educativa, AMPA i El globus vermell
Any inici: 2020
Adreça: Carrer de Sant Cristòfol, 43, 08243 Manresa, Barcelona

+ info