Escola Surís

El projecte per a transformar el seu pati, sorgit de la participació de tota la comunitat educativa i impulsat des de la Comissió de Convivència de l’escola, pretén que aquest formi part de tot el SISTEMA natural, social i de convivència de la ciutat que l’envolta: s’imagina un pati per i per a les persones que formen part d’aquest sistema, envoltat de natura i on puguin trobar racons tranquils on anar, un espai on els infants puguin desenvolupar les seves capacitats motrius i creatives en un espai pel lleure i l’aprenentatge, un espai al bell mig de l’Escola Surís, però obert al barri i a la ciutat, per a gaudir-ne més enllà de l’horari escolar*.

Es planteja la seva implementació per fases, per raons pressupostàries, però també per a poder analitzar la pertinença i acceptació de les primeres intervencions fetes i eventualment evolucionar, segons el criteri i les necessitats de la comunitat educativa, allò que s’hagi previst següent.

*L’Escola Surís està inclosa dins d’un dels eixos verds del projecte Cornellà Natura, programa que cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics per tal d’humanitzar-la.

Nom projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Intervenció permacultural al pati d’una escola
Equip promotor: Comissió de Convivència de l’escola
Agents implicats: comunitat educativa, AMPA i El globus vermell
Any inici: 2019
Adreça: Carrer de la Terra Alta, 9, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

+ info