Patis escolars oberts al barri

Nom projecte: Patis escolars oberts al barri
Tipologia de projecte: Obrir com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Emplaçament: Ciutat de Barcelona 
Agents implicats: Centres Educatius de de primària i secundària i Escoles Bressols, AMPA/AFA dels centres educatius,  10 Districtes de la ciutat,  Direcció d’Educació – Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Consorci d’Educació, Equipaments de proximitat, teixit associatiu i entitats del barri
Any inici: Curs 2005-2006

Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.

Els objectius principals de l’obertura dels patis escolars són els següents:

  • Optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant-ne el vessant educatiu, social, i comunitari.
  • Oferir, als infants i joves i a les seves famílies, una alternativa de lleure en un context  amable, segur i de proximitat.
  • Fomentar el Joc a l’aire lliure, divers, creatiu inclusiu i accessible
  • Generar comunitat i un espai de trobada
  • Augmentar l’equitat en l’accés a l’educació en el temps de lleure

Les AFA i les direccions dels centres educatius són figures claus pel bon desenvolupament del programa.

Cada pati escolar obert compta amb un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i estableix dinàmiques de relació entre els infants i joves.

Es promou el joc lliure i  també,  es proposen dinàmiques de joc, a través de la  maleta pedagògica que conté material  divers i propostes lúdiques proposades pels propis infants i els i les adolescents.

Es potencien les relacions intergeneracionals, interculturals  i activitats inclusives; així com valors i actituds de respecte, cooperació, esforç i responsabilitat, afavorint la convivència, els valors cívics i la cohesió social.

El programa  també compta amb dinamitzadors i dinamitzadores  territorials que treballen des d’una perspectiva comunitària en el territori, generant connexions  entre els equipaments de proximitat, els veïns i veïnes, les entitats del barri i el pati obert.