Protegim les escoles

Nom projecte: Protegim les escoles
Tipologia de projecte: Millora dels entorns dels equipaments educatius i garantir que siguin segurs i saludables
Equip promotor: Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), el Institut Infància i Adolescència de Barcelona i l’Associació de Mestres Rosa Sensat
Agents implicats: Comunitat educativa: infants, professorat i famílies, escoles bressols municipals, escoles de primària i Instituts, districtes de la ciutat, direcció d’Educació – Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Consorci d’Educació, Guardia Urbana, altres departaments de la ciutat: mobilitat, espais verds , infraestructures vials, neteja, Bcasa, etc.
Any inici: 2019

L’objectiu principal és millorar els entorns dels equipaments educatius i garantir que siguin segurs i saludables. Una oportunitat educativa per a les ciutats que fomenti la sensibilització i aposta per potenciar una ciutat sostenible, més amable i segura.

Protegim les escoles vol fer de les escoles un eix prioritari de totes les actuacions de transformació de l’espai públic per pacificar la ciutat, millorar la qualitat de l’aire, disminuir l’accidentalitat i generar més espais de trobada i joc.

Per aconseguir la millora de l’espai públic es combinen actuacions d’urbanisme estructural amb altres tàctiques segons les condicions de cada cas. Així, es dissenyen solucions adaptades a les necessitats de cada centre.

L’objectiu del programa és tenir pacificats els 585 centres educatius de Barcelona a l’any 2030. L’any 2023 l’objectiu és superar els 200 centres escolars.

En el marc d’aquest projecte, s’ha impulsat un procés de cocreació amb la comunitat educativa, professorat, famílies, i especialment els infants, per a que s’impliquin en les propostes de millora de l’entorn escolar.

En aquest projecte la participació i la coresponsabilitat són peces clau en la promoció d’un estil de vida més just i sostenible per a totes les persones, avançant cap a unes vides més dignes per a tothom.