Escola Sant Ignasi

Nom del projecte: Adequació del pati de l’escola
Tipologia de projecte: Intervenció permacultural al pati d’una escola
Equip promotor: Escola Sant Ignasi
Agents implicats: comunitat educativa, AMPA i El globus vermell
Any inici: 2019
Adreça: Carrer del Mestre Albagés, 1-3, 08242 Manresa, Barcelona

La transformació dels espais exteriors de l’escola Sant Ignasi no només són físics, el canvi és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola que volem i, per tant va lligat a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. Aquesta transformació, ja iniciada en el moment de plantejar-se l’adequació dels espais interiors es posarà en pràctica en el procés de transformació del pati treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

El pati de l’escola, com a possible espai públic, puntual o continu, ha de respondre als requeriments propis del pati d’una escola, però també al potencial ús públic de l’espai com a parc de la ciutat. 

En general la proposta pretén transformar el pati de l’escola en un jardí, en un parc. En un espai ric de textures, ombres, i llocs d’estar, parlar, jugar, somiar… Tot respectant zones existents en funcionament, ja transformades.

+ info