Com van els projectes pxc CAT de Manresa, Reus i Sant Adrià de Besòs

En el context del programa patis x clima CAT, programa que comprèn un conjunt de recursos i accions per a divulgar i promoure la renaturalització dels entorns educatius a Catalunya, estem treballant en el redisseny dels espais exteriors de les escoles guanyadores del concurs.

Es tracta d’un procés d’acompanyament i de co-creació per a comunitats educatives amb la finalitat de respondre a les problemàtiques relacionades amb l’emergència climàtica i la crisi eco-social actual, promovent la corresponsabilitat de la ciutadania i les administracions. Aquest procés es desenvolupa en quatre sessions participatives obertes a tota la comunitat educativa de cada escola. Aquestes sessions s’estructuren de la següent manera:

 • Sessió 1:
  • Presentació i xerrada sobre els coms i els perquès de la renaturalització d’espais i entorns educatius, així com les implicacions pedagògiques d’aquests processos.
  • Entrega d’activitats d’experimentació al pati per desenvolupar en horari lectiu, amb l’objectiu de tenir un retorn de necessitats, problemàtiques i potencialitats detectades al pati.
  • Visita tècnica i de reconeixement per part de l’equip motor del programa.
 • Sessió 2:
  • Retorn i debat sobre el resultat de les activitats proposades al pati.
  • Dinàmica d’ubicació al plànol del pati de les accions que es vol que es desenvolupin al pati.
 • Sessió 3:
  • Presentació d’avantprojecte amb primeres idees de renaturalització a partir de les conclusions de les sessions anteriors.
  • Debat sobre les primeres propostes.
 • Sessió 4:
  • Presentació del projecte bàsic dividit per fases amb pressupost.
  • Debat i consens sobre la proposta i fases del projecte.

Recentment, hem dut a terme la tercera sessió a l’escola Pare Algué de Manresa, i estem preparant els avantprojectes de les escoles Eduard Toda de Reus i Cascavell de Sant Adrià de Besòs per poder-hi desenvolupar les següents sessions.

Imatges de les primeres sessions a les tres escoles